Ресторан

Маргад төвд Хятад хоолны “Бээжин”  ресторан

Энэтхэг хоолны “Намасте” ресторан

Европ хоолны “KU DAMM” ресторанууд тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.